Komprimerande UWS

Smart kompakterande UWS för källsortering av kartong, wellpapp, pappersförpackningar, plastförpackningar och restavfall som ofta tar upp stor plats i källsorteringen.

Komprimatorlösningen innebär att avfallet pressas ihop för att ta mindre plats, därmed kan tömningsfrekvensen minimeras avsevärt.

Fördelar

 • Mycket hög komprimering av avfallet
 • Besparingar genom att minimera tömningsfrekvensen
 • Minskning av antalet behållare som krävs
 • Frigör utrymme i det offentliga rummet för t.ex. parkeringsplatser
 • Anpassning till ny eller befintlig betongkassun

Teknisk data

 • containern är tillverkad av varmgalvat, korrosionsbeständigt stål 
 • containern skyddas av en betongkassun
 • inkasten är tillverkade i varmgalvat, korrosionsbeständigt och antigrafitti-behandlat stål 

Möjliga tillbehör

 • stora möjligheter att anpassa färgval och markbeläggning med hänsyn till befintlig miljö
 • olika färger samt Hammarlack 
 • kundanpassad märkning
 • olika låssystem med nyckel eller tag för användarna
 • olika typer av system för tömning (finns för alla typer av kranbilar)

 

Färger

 • finns i olika standard färger inkl. antigraffitilack samt i Hammarlack

  • hammarlackytan döljer effektivt damm och pollen

 

 Offertförfrågan

Komprimerande UWS med kärllyft

Samla in avfallet där det uppstår och hämta det sedan på ett effektivt sätt när det passar bäst.

Genom att kombinera det smidiga 240L kärlet med fördelarna av en underjordisk behållare, UWS, blir systemet ännu mer effektivt. Med kärlvändare på UWSen skapas en ergonomisk hantering av avfallet som gör vardagen enklare.

UWS kan även fås med kärllyft utan komprimering i containern, lämplig för till exempel glas.

Offertförfrågan