Quattro Select - fyrfackskärl för bättre källsortering

Ett revolutionerande avfallssystem

Quattro Select är ett revolutionerande avfallssystem från PWS som gör att kunden enkelt kan sortera allt sitt avfall vid källan. Trots detta krävs inte mer än två avfallskärl.

Kommuner som infört Quattro Select har minskat mängden restavfall radikalt sedan systemet infördes. Kommunernas fokus är att sortera ut förpackningarna från hushållsavfallet, vilka tidigare utgjorde en betydande del av avfallet och innebar stora kostnader. Samtidigt utökas servicen märkbart för abonnenterna. Målet är att minska mängden restavfall och återvinna maximalt.

Quattro Select är kostnadseffektivt för både kund och beställare. Abonnenten uppmuntras till hushållsnära avfallssortering tack vare Quattro Select. Utrymmen frigörs i hemmen då man slipper delsamla avfall i olika behållare. Istället placerar man avfallet direkt i avsett kärlfack. Ytterligare en besparing för abonnenten är att slippa samla ihop allt avfall och köra till avfallsstationen.

 

Miljövinster

Vinsten för miljön är de reducerade mängderna brännbart/deponi. Många obemannade stationer kan stängas och resurser kan frigöras till bemannade stationer vilket bidrar till högre service i kommunen. Beställaren sparar miljön tack vare minskade individuella transporter till avfallsstationerna.
 
Bra utrustning och information skapar motivation hos abonnenterna. Är det enkelt och bekvämt att sortera avfall, gör man det också!

 

8+2 fraktioner på två kärl

På liten yta får man plats med att sortera hela 8 olika fraktioner. Genom ett väl genomtänkt system finns alla möjligheter att få en väl fungerande avfallshantering. Att välja Quattro Select ger stor flexibilitet för insamlingen av avfall. Beroende på förutsättningarna kan kärlen anpassas efter egna behov. Tack vare batteri- eller elektronikboxen kan kunden samla batterier, ljuskällor eller elavfall på lämplig plats. Vid tömning hängs boxen ut på kärlet. Boxen töms i en låda monterad på sopbilen.

 

Här hittar du PWS Quattro Select kärl