Så fungerar Duo select

Duo Select är snabbt att installera och säkert för framtida behov

PWS Duo Select-system för avfallshantering är baserat på 190 liters- 240 liters-, 370 liters-, 400 liters- och 660 literskärl. Systemet kan med fördel användas för källsorteringsortering för återvinning av avfall. Systemet är flexibelt och kan enkelt delas med skiljevägg. Skiljeväggen kan placeras i tre positioner, beroende på fraktioner och behov av volym;  40/60 - 50/50 eller 60/40 Vid behov kan andra delningar erbjudas, vid förfrågan.

Oberoende av vad du väljer är alla systemen utformade för att enkelt och snabbt kunna komma på plats och börja användas. Systemet är ett av de system på marknaden som är snabbast att installera, samtidigt som det är säkert och effektivt att använda. De integrerade styspåren är en stor del av att systemet är så anpassningsbart och att skiljeväggen är både enkel och snabb att montera. 

Dessutom är Duo Select-systemet förberett, redan vid utvecklingen av systemet, för Quattro Select och har alla förutsättningar för en integrerad flexibilitet och framtidssäkring.

 

Stabil skiljevägg för rena fraktioner

Skiljeväggen är utformad av kraftig plast, i en konstruktion som ger stabilitet och är robust. Den V-formade separationskanten överst på skiljeväggen bidrar ytterligare till stabiliteten och styr avfallet, vid tömning. På så vis påverkas inte skiljeväggen, även om trycket ökar från någon av de två facken i kärlet. Det är mycket viktigt att skiljeväggen är tillräckligt stabil så att fraktionerna hålls rena och inte riskerar att blandas vid tömningen av kärlet. Skiljeväggen går ända upp till kärlets överkant för att säkra att fraktionerna inte blandas vid tömningen. Kanterna är utformade med mjuka radier utan skarpa vecka, för att undvika att avfallet fastnar vid tömningen.