Kärl för Quattro Select

Quattro Select-systemet passar följande PWS avfallskärl

Quattro Select-systemet kan beställas komplett. Vill man börja med standardkärl, är PWS standardkärl i storlekarna 240, 370 och 660 liter förberedda för att enkelt kunna uppgraderas till Quattro Select, för ett ännu mer effektivt system.

Quattro Select 660 passar större mängder avfall och rymmer 660 liter. Kärlet har fyra fack och två insatser på 60 liter vardera. 660-literskärlet är användbart vid småföretag, skolor och flerfamiljshus. Kärlet töms i en Quattro Select fyrfacksbil.

 

240 L PL
370 L
660 L

 

 

30, 45 och 60 liters insats till Quattro Select

Flexibelt system

Quattro Select-systemet bygger på flera olika lösningar, som ger systemet dess unika flexibilitet, med möjlighet att anpassa kärlen efterhand som behoven för olika fraktioner förändras.

Systemet bygger på ett kärl med en skiljevägg, som kan flyttas och placeras i förberedda spår på olika positioner i kärlen. Utöver skiljeväggen finns olika insatser på 30 liter, 45 liter och 60 liter, som kombineras utifrån de behov och önskemål som man har. Denna flexibilitet innebär att man får ett kärl med ett stort antal kombinationsmöjligheter, som fyller alla behov för en effektiv källsortering. 

 

Anpassningsbart system, utvecklat för framtiden

Quattro Select-systemet har alla möjligheter att anpassas efterhand som behovet av att sortera fler/andra fraktioner blir aktuellt. Systemet är flexibelt och anpassas enkelt för att även uppfylla framtida behov.