Varför Bio Select?

Väl dokumenterat

Bio Select-systemet är väl beprövat och dokumenterat genom samarbetet med alla de kommuner som infört systemet.

 

Minskar risken för dålig lukt

Bio Select-systemet har en mellanbotten, som bidrar till att torka matavfallet. På så sätt minskar risken för dålig lukt under sommarhalvåret.

 

Minskar risken för fastfruset avfall

I och med Bio Select-systemet har en mellanbotten, torkar matavfallet lättare. Detta bidrar till att minska risken för att avfallet fryser fast i kärlet. 

 

Tillbehöret Biohyllan ökar effekten

Riktigt bra blir det om Bio Select-systemet kompletteras med Biohyllan, som tillåter matavfallspåsarna att styckfrysa på vintern och torka individuellt på sommaren.

 

God ergonomi

PWS-kärlen är utformande för att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö. Kärlet har goda köregenskaper med två stora hjul för att kärlet lätt skall unna tippas över och rulla lätt trots full last. Rejält, greppvänligt handtag med gott om plats för händerna underlättar förflyttning.

 

Klarar nordiskt klimat

Bio Select-systemet är utvecklat för att klara Nordiska förhållanden, med rätt materialval och godstjocklek (godkänt för temperaturer från -40° till +80°C), som klarar tömning även vid fastfruset avfall. Även rätt konstruktion är viktigt för stabilitet och hållbarhet. 

 

Lätt att tömma

Kärlen är svagt koniska och har rundade hörn för att underlätta tömning/ rengöring. Lyftkanten är utformad enligt standard för att passa de flesta bak- och sidlastande renhållningsfordon.