Finncont Blok2

Flexibel och Platsbesparande bottentömd behållare

Finncont® Blok2 är en flexibel och platsbesparande bottentömd behållare för innovativ avfallsinsamling. Systemet är designat för att kunna placeras både på marken och delvis nedgrävt. Varje modul i Blok2-behållaren kan delas upp i upp till sex olika sektioner, vilket möjliggör insamling av olika typer av avfall på en minimal yta.

Här är några av de främsta fördelarna:

Flexibel:

 • Anpassas eller ombyggas efter behov vid varje tillfälle.
 • Modulen kan delas in i 1–6 fraktioner.
 • Kan placeras på mark eller delvis nedgrävd.

Robust:

 • Besitter en av marknadens bästa tekniska egenskaper.

Säker:

 • Godkänd enligt Standard EN 13071.

Hygienisk:

 • Säkerställer renhållningsarbetarens hygien vid tömning av bio-behållaren genom att minimera direkt kontakt med avfallet.
 • Skyddskrage som effektivt förhindrar skadedjur från att tränga in och hindrar samtidigt avfall från att falla ned mellan inner- och ytterbehållaren.

Ett hållbart återvinningssystem:

 • Uppbyggt i moduler.
 • Anpassas vid förändrade sorteringskrav eller avfallsvolymer.
 • Optimerad behållarvolym minimerar tömningsavgift.
 • 100 % återvinningsbar.
Blok2 inkast & behållare