Utveckling av framtidens avfallssystem för avfallshantering och källsortering

PWS utvecklar framtidens avfallssystem

PWS har en ledande position på den nordiska marknaden med produkter och tjänster för rationell avfallshantering och källsortering. PWS började tillverka avfallskärl 1984. 

Ständiga förbättringar och produktutveckling i nära samarbete med våra kunder har bidragit till några av våra mest framgångsrika system. Som svenskt bolag är vi på PWS väl insatta i vad som krävs för att få en effektiv avfallshantering med produkter som är anpassade för det nordiska klimatet och nordiska förhållanden.  

Vi har utvecklat våra produkter för att kunna beställas i standardutförande och sedan enkelt kompletteras för ännu mer effektiva system. Vår ambition är att ständigt utveckla och förbättra PWS-produkterna, för att kunna möta framtiden och kraven på effektiv källsortering med allt fler fraktioner och ökad återvinning.

Läs mer om vår egna utvecklingsavdelning