Strategi för bidra till cirkulär ekonomi

Mer än återvinning

Det är välkänt att PWS använder återvunnet material vid tillverkning av avfallskärl som en del av vår hållbarhetsstrategi men vårt koncept är inte begränsat till det.

Kunder inom avfallshantering fokuserar alltmer på sina egna hållbarhetsmål. Detta hjälper till att förbereda för våra affärsmodeller som tar hänsyn till de andra kretsarna i Cirkulär ekonomi-modellen. Sådana affärsmodeller blir viktigare idag när utsläppen av växthusgaser hotar vårt klimat mer och mer.

I Malmö har PWS tecknat avtal med avfallshanteringsföretagen VA Syd, SUEZ och Urbaser där PWS tillhandahåller en fullservice med kärl- och lagerhantering. Förutom lagerhantering består servicen av kontroll, rengöring och reparation av returnerade kärl. Delar som gått sönder och inte kan repareras  materialåtervinns och alla fungerande delar återanvänds.

 

PWS bidrar till en minskad klimatpåverkan

Att återanvända och reparera delar minskar utsläppen av växthusgaser massivt och har en positiv inverkan på miljön.

PWS kärldesign är förutsättningen för dessa lösningar. Modulära, framtidssäkra och anpassningsbara avfallskärl som är redo för framtida krav, oavsett om delar behöver bytas ut, om avfallsflöden eller volymer behöver anpassas eller om avfallspolitik eller lag förändras.

Vår nya service ligger helt i linje med hur PWS även i framtiden bidrar till minskad klimatpåverkan och bidra till en cirkulär ekonomi.