IBC för flytande avfall

Hög kvalitet som möter kraven

IBC är en metallbehållare som är anpassad för lagring och transport av farligt avfall. IBC-behållare finns för farligt avfall i flytande respektive fast form. Behållaren uppfyller gällande lagstiftning och är tillverkad av varmgalvad stål av hög kvalitet och möter kraven för såväl frekventa transporter som för aktiv förvaring. 

PWS behållare för flytande avfall finns med och utan bottenventil, i olika storlekar/varianter. Det finns även en variant med dubbla väggar.