Behållare för farligt avfall och riskavfall

IBC för flytande avfall
IBC för fast avfall
FA-skåp
Källsorteringsmöbel Claes
UN kärl
UN boxar
Behållare för lysrör
Behållare för batterier
Boxar för farligt avfall
Retron box - laddning & transport av Litumjonbatterier
Miljögolv
Spilltråg för farligt avfall
Miljöcontainrar
 
 

Allt högre krav på hantering av farligt avfall

Miljöbalken, lokala renhållningsföreskrifter samt bestämmelser för hantering av kemiska produkter ställer allt högre krav på företag som hanterar farligt avfall. Konsekvenserna av bristande hantering kan bli kostsamma, både ekonomiskt och vad gäller good will. 
PWS är experter på utrustning och hantering av allt slags avfall inom området farligt avfall. Vi erbjuder lämpliga behållare för alla användare.

Kravet på UN-godkända behållare gäller endast vid transport av farligt gods. Vid behov av emballage för mellanlagring, sortering och intern hantering hänvisar vi till våra övriga behållare och sorteringsvagnar.

 

Vad räknas som farligt avfall eller riskavfall?

Farligt avfall eller riskavfall är material eller föremål som på grund av sina egenskaper eller sitt tillstånd under transport eller lagring, kan utgöra fara för allmän säkerhet, miljö och liv samt för personers och djurs hälsa, om det hanteras eller förvaras felaktigt.

 

PWS har det ni behöver

Bränslen, smörjmedel, eldningsolja eller ämnen som räknas till farligt avfall används i alla typer av branscher. De kan snabbt utvecklas och utgöra en fara under vissa omständigheter eller vid vissa temperaturer. Därför är det viktigt att dessa ämnen hanteras på rätt sätt. För att säkerställa att verksamheten fungerar smidigt, är det viktigt att den enhet som används för förvaring av farligt ämnen inte bara följer säkerhetsföreskrifterna, utan även har de tillstånd som erfordras.

PWS möter kundernas ofta mycket olika och individuella behov, med ett brett och varierat sortiment av behållare för mellanlagring av farligt avfall. Med lång erfarenhet och bred kompetens har vi alla möjligheter att hjälpa er att hitta rätt produkt för att kunna mellanlagra farligt avfall på ett korrekt och säkert sätt. 

 

>> Broschyr om behållare för farligt avfall (pdf)