Avfallskärl i olika färger

Grått kärl, färgat lock, grön profil

PWS erbjuder stora möjligheter för att underlätta och säkerställa hållbarhetsstrategier och miljömål. Med grå standardkärl och färgade lock förenklas hanteringen av kärlen och effektiviteten ökar. Färgade lock underlättar identifieringen av kärlets innehåll. Fördelen är att de mörkgrå kärlen nästan uteslutande kan produceras av återvunnen plast. För locken har PWS har tagit fram återvinningsvänliga färger, som är kvalitetsäkrade enligt RAL-systemet. Genom att välja PWS-kärl kommer din verksamhet redan nu att uppfylla framtida nationella och europeiska miljökrav för upphandling, användning och återvinning av avfallskärl och hantering av återvinningsbart material.