Produkter anpassade för matavfall

PWS har ett flertal flexibla lösningar som är anpassade för att hantera matavfall på ett smidigt och effektivt sätt.

 

I PWS breda sortiment hittar du genomtänkt utrustning i hållbara och lättskötta material med flertal olika användningsområden. Är det enkelt och bekvämt att sortera avfall, gör man det också! Därför är det viktigt med ett tydligt och enkelt system för källsorteringen, som är ergonomiskt, enkelt att tömma och lättskött.

Läs mer om de olika lösningarna:

UWS - stor mängd avfall under jord, bottentömmande med bästa ergonomi
Minicollector - bottentömmande behållare med inspektionsmöjlighet
City Bin - smidig bottentömmande behållare ovanjord
Kärlgarage - flexibel där kärl i olika storlekar kan placeras inuti, är skadedjurssäkra
Drive In 2x140L
Bio Select kärl
Källsorteringsmöbler
I köket
Skåp för matavfallspåsar
Rullomat - hållare för påsar
Rullstativ