Miljögolv

Säkert skydd mot spill av farliga vätskor

PWS golvelement och arbetsgolv är ett miljögolv som består av uppsamlingstråg som är tillverkade av 5 mm tätsvetsad stålplåt med galvaniserat galler. Miljögolvet passar där farliga vätskor lagras och hanteras med risk för oavsiktligt spill. Även mindre spill, som hamnar på golvet, kan leda till problem och kostsamma saneringar och renoveringar. Med PWS flexibla miljögolv kan delar av rum eller hela hallar enkelt anpassas för hantering och förvaring av farliga vätskor och säkra att dessa inte kan rinna ut direkt på golvet. 

PWS miljögolv är enkla att montera och kan lätt kompletteras med fler moduler vid behov av större ytor. PWS miljögolv klarar belastningar upp till 6500 kg/m2