Egen utvecklingsavdelning med stor teknisk kompetens

Samlad erfarenhet ger bra resultat

PWS strävar efter att utveckla produkter, koncept och detaljer så att de på bästa sätt motsvarar de förväntningar och krav våra kunder har. Vi samarbetar ofta med våra kunder och tar hänsyn till alla led i sitt konstruktionsarbete, från logistik, hur avfallet kastas, töms och hanteras samt hälso-, ergonomi- och säkerhetsaspekter.

Vår styrka ligger i att vi har interna resurser för hela förloppet från idé – design – analys – verktygskonstruktion – tester – produktion – till färdig produkt.

 

Stor teknisk kompetens

När det gäller korttidslagring av avfall och återvinningsbart material har PWS stor kompetens och mycket samlad erfarenhet – särskilt för de nordiska förhållandena, med krävande vinterklimat.