IBC för fast avfall

Hög kvalitet som möter kraven

IBC är en metallbehållare som är anpassad för lagring och transport av farligt avfall. Behållaren uppfyller gällande lagstiftning och är tillverkad av varmgalvad stål av hög kvalitet. Behållarna möter kraven för såväl frekventa transporter som för aktiv förvaring. 

IBC för fast avfall finns i olika storlekar/varianter.