Avfallskärl och avfallsbehållare från PWS

2- och 3-hjuliga kärl
4-hjuliga kärl
Tillbehör avfallskärl

För en mer effektiv källsortering

PWS erbjuder olika typer av system, avfallskärl och avfallsbehållare med god ergonomi, för en effektiv och väl fungerande källsortering. PWS tar hänsyn till alla led i sitt konstruktionsarbete, från logistik, hur avfallet kastas, töms och hanteras samt hälso-, ergonomi- och säkerhetsaspekter. 

I standardsortimentet finns 2-, 3- och 4-hjuliga avfallskärl från 80 till 1000 liter. Alla kärl är utvecklade med hänsyn till ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö. 

Combio och Bio Select är ett ventilerande kärl speciellt utvecklat för att hantera matavfall, som ofta kan vara fuktigt. Quattro Select är ett system med plats för fyra fraktioner på liten yta och hämtning vid tomtgränsen. 

Våra behållare uppfyller alla gällande europeiska och nationella standarder och de är certifierade i enlighet med högsta kvalitetsstandard i hela världen, RAL‑GZ 951/1.

 

Källsortering utomhus i nordiskt klimat

Rätt materialval är viktigt för att kärlen skall hålla för vinterklimat och tömning av fastfruset avfall. PWS har mer än 30 års erfarenhet av källsortering utomhus och anpassar konstruktion, material och godstjocklek till de höga krav som ställs på avfallskärl i Norden. PWS har därför valt högkvalitativ HDPE-plast, som är testad och godkänd för temperaturer från -40° till +80°C. Kärlet har en väl balanserad tyngdpunkt, även när det är lastat. Både hjulaxeln av stål och kärlets konstruktion ger kärlet stabilitet. Lockets vikt hindrar det från att blåsa upp och designen gör att regnvatten lätt rinner av. 

PWS stålkärl är speciellt utvecklat för fabriks- och verkstadsmiljöer, där oöm hantering och avfall med brandrisk ställer extra krav på materialval.

 

Avfallskärl och avfallsbehållare som är lätta att tömma

PWS-kärlen är utformade för att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö. Kärlen är svagt koniska, släta och har rundade hörn för att underlätta tömning och rengöring. Lyftkanten är utformad enligt standard för att passa de flesta bak- och sidlastande renhållningsfordon.

 

Lätt att uppgradera och komplettera

PWS arbetar ständigt för att förbättra och utveckla avfallskärl och system för att effektivisera avfallshanteringen. Kärlen kan beställas i standardutförande och senare enkelt uppgraderas med tillbehör, för ännu bättre funktion. De kan också vara utrustade med tillbehör redan vid leveransen.

 

Alla möjligheter att kundanpassa avfallskärl

PWS har stora möjligheter att möta önskemål och kundanpassa avfallskärl genom bland annat konstruktion, identifiering, färgsättning och märkning. Vi har även produkter för källsortering inomhus.

 

Fördelar med HDPE

PWS tillverkar kärl av högkvalitativ HDPE, som har många viktiga fördelar:

  • miljövänlig 
  • lång livslängd 
  • kan återvinnas 
  • frostsäker 
  • kemiskt resistenta 
  • hög UV-tålig 
  • hållbarhet i produktion och leveranskedja 

PWS tar sitt ansvar för att bevara naturresurser, bland annat en minskning av CO2-utsläpp och energibesparingar vid produktion av plastkärl. Årtionden av erfarenhet och utveckling har resulterat i en effektiv återvinningsteknik. Robusta produkter är en prioritet och PWS anser att en välgjord konstruktion tillsammans med materialoptimering resulterar i den höga kvalitén som våra produkter uppvisar.

Komponenter kan bytas ut och enkelt underhåll gör att produkterna blir långlivade. 
EN 840 och RAL-certifiering garanterar högsta kvalité. Med egen produktion i norra Europa tillsammans med en optimerad strategi för leveranser sänker bränsleförbrukningen för transporter.

 

Broschyr

>> Du hittar vår broschyr om avfallskärl här