Varför helt nedgrävt?

Väl dokumenterat

UWS underjordsystem är väl beprövat och dokumenterat genom samarbetet med alla de kommuner som infört systemet. Fler än 60 000 system har installerats runt om i Europa.

 

Tar liten plats

Med en nedgrävd container, som kan ta emot stora mängder avfall, förvaras avfallet helt dolt under jord. Bara de väldesignade inkasten ovan jord syns.

 

Smidigt att installera 

UWS är enkelt att installera; container och kassun levereras tillsammans och lyfts enkelt på plats. Installationen kräver ingen extra förstärkning.

 

Fördelaktiga löpande kostnader – lång hållbarhet

UWS underjordsystem har lång livslängd och kräver minimalt underhåll, vilket ger låga underhållskostnader. De löpande kostnaderna är fördelaktiga eftersom det inte finns behov av uppvärmda soprum och engångssäckar.

 

Minskar risken för dålig lukt

När avfallet förvaras under jord hålls temperaturen på avfallet sval och jämn, året om, och risken för dålig lukt minimeras

 

Kan ta emot stora mängder avfall

Efter hand som avfallet slängs ner i inkastet, komprimeras det i containern av sin egen tyngd. Det innebär att UWS-systemet är gjort för stora mängder avfall.

 

Samlar upp vätska i botten av containern

Vätska samlas upp i botten av containern. Behållaren för organiskt material kan anpassas med utökad vätskeuppsamling. 

 

Minimerar brandrisk och underhåll

Systemets skyddande betonghölje och korrosionsbeständiga stålkonstruktion minimerar brandrisk och underhåll samt bidrar till lång hållbarhet. UWS-systemet kan förses med lås eller tag för områdets hyresgäster.

 

Trivsam utemiljö

Systemet erbjuder möjlighet att skapa trivsamma utemiljöer, där UWS avfallssystem kan integreras på ett diskret sätt.

 

Användarvänliga inkast

UWS finns i flera färger och har användarvänliga inkast för olika avfallstyper och optimal inkasthöjd även för rullstolsburna.  

 

Lätt att tömma

Tömningen sker helt maskinellt av en enda person med en kranbil. Containern lyfts upp ur kassunen, säkerhetsgolvet går upp i marknivå och föraren tömmer behållaren i sopbilen. Föraren kan tömma på ett sätt som minimerar buller.