Varför Duo Select?

Framtidssäkrat

Duo Select-systemet är förberett för att möta ökade krav på källsortering och återvinning av avfall, genom att det kan enkelt kan kompletteras för fler fraktioner.

Utbyggbart

Duo Select-systemet är väl beprövat och kärlet kan enkelt byggas ut till ett system med en skiljevägg (för två fraktioner i ett kärl) och till Quattro Select-systemet.

Lätt att installera

Duo Select-systemet är ett av de system på marknaden som är enklast och snabbast att installera, vare sig man vill ha standardkärlet, ett kärl för två fraktioner ett det mer avancerade Quattro Select-systemet för upp till 8 fraktioner på liten yta.

Stabil utformning – stabila material

Skiljeväggen är utformad av kraftig plast, i en konstruktion som ger stabilitet och är robust. Den V-formade separationskanten överst på skiljeväggen bidrar ytterligare till stabiliteten och styr avfallet, vid tömning. På så vis påverkas inte skiljeväggen, även om trycket ökar från någon av de två facken i kärlet.

Lätta att tömma

Duo Select-kärlen töms enkelt i en tvåfacksbil. Quttro Select töms i en fyrfacksbil, lika snabbt.

God ergonomi

PWS-kärlen är utformande för att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö. Kärlet har goda köregenskaper med två stora hjul och ett tredje, integrerat hjul, för att kärlet skall rulla lätt trots full last. Det tredje hjulet är svängbart och kan låsas. Rejält, greppvänligt handtag underlättar förflyttning och gör kärlet lätt att tippa över, vid behov. 

Klarar nordiskt klimat

Duo Select-systemet är utvecklat för att klara Nordiska förhållanden, med rätt materialval och godstjocklek (godkänt för temperaturer från -40° till +80°C), som klarar tömning även vid fastfruset avfall. Även rätt konstruktion är viktigt för stabilitet och hållbarhet.