UWS underjordsystem passar för stora mängder avfall

UWS underjordsystem passar där stora mängder avfall genereras. Systemet, som är helt nedgrävt är utrymmesbesparande, med stor ”osynlig” volym under jord, och kan ta emot avfall från ett stort antal hushåll. Systemet har inkast för olika fraktioner.

UWS inkast & behållare