Fyrfackskärl | Fyrfack | Insamlingsansvar

Quattro Select fyrfackskärl

Fyrfackssortering ger minskad mängd restavfall

Avfallshantering kan vara kostsam och mycket av det avfall som skulle kunna återvinnas, sorteras som restavfall. Det innebär stora mängder restavfall som måste tas om hand till en onödigt hög kostnad, samtidigt som resurser går till spillo.

Miljölagen säger att vi måste minska mängden restavfall och återvinna mer för att minimera belastningen på miljön. En förutsättning är att källsorteringen ordnas på ett enkelt och väl fungerande sätt. Bra utrustning och information skapar motivation och insamlingsansvar hos abonnenterna. Är det enkelt och bekvämt att sortera avfall, gör man det också! Kommuner som infört Quattro Select fyrfackskärl har minskat mängden restavfall radikalt och ökat mängden återvunnet material.

Fastighetsnära insamling eller FNI innebär att du lämnar förpackningar och tidningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Fastighetsnära insamling även kallat Bostadnära insamling, Kvartersnära insamling är ett komplement till återvinningsstationerna och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem.

 

Broschyrer om fyrfack och övriga kärl

>> Du hittar vår lilla ”lättversionsbroschyr” om Quattro Select här.

>> Du hittar vår lilla broschyr om Quattro Select här.

>> Du hittar vår A4-broschyr om avfallskärl här.

 

Film

Du hittar vår filmer om Quattro Select här.

Quattro Select- kärlen
Tillbehör Quattro Select