Quattro Select fyrfackskärl

Fyrfackssortering ger minskad mängd restavfall

Avfallshantering kan vara kostsam och mycket av det avfall som skulle kunna återvinnas, sorteras som restavfall. Det innebär stora mängder restavfall som måste tas om hand till en onödigt hög kostnad, samtidigt som resurser går till spillo.

Miljölagen säger att vi måste minska mängden restavfall och återvinna mer för att minimera belastningen på miljön. En förutsättning är att källsorteringen ordnas på ett enkelt och väl fungerande sätt. Bra utrustning och information skapar motivation och insamlingsansvar hos abonnenterna. Är det enkelt och bekvämt att sortera avfall, gör man det också! Kommuner som infört Quattro Select fyrfackskärl har minskat mängden restavfall radikalt och ökat mängden återvunnet material.

Fastighetsnära insamling, kallat FNI, innebär att du källsorterar i direkt anslutning till ditt boende. Fastighetsnära insamling och de liknande benämningarna Bostadnära insamling, Kvartersnära insamling (KNI) kompletterar återvinningscentralerna och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem.

Quattro Select- kärl
Tillbehör Quattro Select
QS Referenser