Produktutveckling i samarbete med kunder

Hittar bästa lösningarna för framtiden

Efterhand som kraven ökat på källsortering, har PWS utvecklat produkter för effektiv hantering av avfall. Undersökningar har visat att bra information och utrustning skapar motivation hos abonnenterna.

Därför har PWS ett nära samarbete med kommuner och entreprenörer. Vi frågar vilka utmaningar och problem man möter, för att kunna ta fram riktigt bra lösningar. Det har lett till att PWS har utvecklat flera framgångsrika system och produkter som underlättar för abonnenter och renhållningsarbetare, minskar restavfallet och ger fler rena fraktioner. 

 

Välkommen med en förfrågan

Om ni har egna idéer är ni välkomna att kontakta oss, så skall vi göra allt vi kan för att tillmötesgå era önskemål.