Duo Select

Duo Select är ett smart framtidsval och utbyggbart källsorteringssystem

Det ställs allt större krav på rationell avfallshantering. Miljölagen säger att vi måste minska mängden restavfall och återvinna mer för att minimera belastningen på miljön. En förutsättning är att källsorteringen ordnas på ett enkelt och väl fungerande sätt. Med Duo Select-systemet finns alla möjligheter att förbereda för framtiden. Duo Select är ett utbyggbart system, från att hantera en enda fraktion till att bli ett avancerat källsorteringssystem.

Bra utrustning och information skapar motivation hos abonnenterna. Är det enkelt och bekvämt att sortera avfall, gör man det också! 

 

Broschyr

Du hittar vår A4-broschyr om avfallskärl här.

 

Film

Du hittar vår film om Duo Select här.