Vad är UWS?

UWS är ett underjordsystem med många fördelar

Ett UWS underjordsystem innebär att avfallsbehållare är nedgrävda under jord, vilket har flera fördelar. Jorden håller jämn och sval temperatur, oavsett årstid, vilket minimerar risken för dålig lukt. UWS-systemet är utrymmesbesparande, eftersom behållaren förvaras under jord och rymmer stora mängder avfall (3m3, 4m3 eller 5 m3). Avfallet trycks ihop av sin egen tyngd när behållaren fylls på.  
De löpande kostnaderna är fördelaktiga eftersom det inte finns behov av uppvärmda soprum och engångssäckar. Systemets skyddande betonghölje och korrosionsbeständiga stålkonstruktion minimerar brandrisk och underhåll samt bidrar till lång hållbarhet. UWS-systemet kan förses med lås eller tag för områdets hyresgäster. 
 

Effektivt

UWS finns i flera färger och har användarvänliga inkast för olika avfallstyper och optimal inkasthöjd även för rullstolsburna.  Containern är konstruerad för stora mängder avfall som effektivt komprimeras av sin egen tyngd. Vätska samlas upp i botten av containern. Behållaren för organiskt material kan anpassas med utökad vätskeuppsamling. Tömningen sker helt maskinellt. Containern lyfts upp, säkerhetsgolvet går upp i marknivå och föraren kan tömma på ett sätt som minimerar buller.

 

Ekonomiskt

UWS är ett modernt, effektivt och lättskött avfallssystem. Det erbjuder fördelaktiga fasta och löpande kostnader utan behov av uppvärmda soprum eller hantering av engångssäckar. 

 

Diskret

UWS-designen öppnar upp för möjligheter att integrera avfallshanteringen så att den smälter in i boendemiljön. Systemet erbjuder möjlighet att skapa trivsamma utemiljöer, där UWS avfallssystem kan smälta in på ett diskret sätt.

UWS är användarvänligt och inkastens höjd är placerade optimalt även för rullstolsburna. Systemet finns i olika storlekar. Inkasten finns i olika utföranden; med olika markbeläggningar samt olika färger och i Hammarlack, vilken ger en tålig och melerad yta som har lång livslängd och effektivt döljer pollen och damm.

 

Smidigt och långlivat

Installationen är smidig. UWS består av en korrosionsbeständig stålcontainer och en skyddande betongkassun, vilket minimerar risken för brand. Container och kassun levereras tillsammans och lyfts enkelt på plats. Systemet har en stabil konstruktion, gjord för stora mängder avfall, utan krav på extra förstärkning. UWS-systemet har mycket lång livslängd med minimalt underhåll och låga underhållskostnader.