Finncont Luowia

Säker behållare med imponerande kapacitet

Finncont® Luowia avfallsinsamlingssystem är det säkra och stilfulla alternativet när du behöver ett effektivt avfallssystem med stor kapacitet. De runda Luowia-behållare finns i både ovanjords- och underjordsmodeller för att möta alla dina behov.

 

Huvudfunktioner:

  • Varierande storlekar från 600 liter upp till 5000 liter.
  • Olika monteringsalternativ, antingen med installationsdjup på 0,5 meter eller 1,5 meter, alternativt som ytmonterad.
  • Möjlighet till delade behållare för att samla flera fraktioner.
  • Testade enligt EN 13071 standarden för säkerhet och kvalitet.
  • Olika beklädnadsmöjligheter
  • Inkastluckan kan låsas manuellt eller elektroniskt vid behov.
  • För matavfallsinsamling används invändig hygienisk lyftbehållare i hårdplast.
Luowia Deep
Luowia Short
Luowia Surface