God ergonomi för både renhållaren och användaren

Lätta att hantera

PWS kärl och system är utvecklade för god ergonomi, både för renhållaren och användaren. Avfallskärlen har stora hjul med goda köregenskaper, även i snö. De har rejäla, greppvänliga handtag, är lätta att tippa över vid flytt och har en väl balanserad tyngdpunkt, även när de är lastade. Väl genomtänkt konstruktion bidrar till stabiliteten. De större kärlen och Quattro Select har ett tredje, integrerat hjul för att rulla lätt trots full last. Det tredje hjulet är svängbart och kan låsas. 

 

God arbetsmiljö

PWS kärl och system är utformande för att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö. Kärlen är svagt koniska, släta och har rundade hörn för att underlätta tömning och rengöring. Lyftkanten är utformad enligt standard för att passa de flesta bak- och sidlastande renhållningsfordon. Även underjordsystemen (UWS och Bagio) är enkla och smidiga att tömma.

PWS har exempelvis utvecklat Flip Lid för 2- och 3-hjuliga kärl. Locket kan öppnas från alla håll, vilket är bekvämt både för användaren och renhållaren. Dessutom behöver renhållaren inte öppna locken vid tömning.

Inkasten till underjordsysstemen (UWS och Bagio) har genomtänkt ergonomi och är utformade för att passa även rullstolsburna.

 

PWS-kärl och system har

  • genomtänkta funktioner
  • optimal tyngdpunkt som underlättar förflyttning
  • greppvänliga handtag med gott om plats
  • ergolock (tillbehör) med öppning från två håll (2- och 3-hjuliga kärl)
  • optimerat fotsteg för att tippa över alt. tre hjul
  • optimala inkast (underjordsystem UWS och Bagio)
  • genomtänkt, effektiv tömning
  • utformning för smidig rengöring
  • standardutförande som enkelt kan kompletteras med funktionella tillbehör