Vad är Duo Select?

Duo Select är anpassningsbart efter dina behov

Duo Select är ett system där kärlet är förberett för att kunna kompletteras med en mellanvägg för plats för två fraktioner. Mellanväggen kan placeras i olika positioner efter lokala behov. När behoven förändras och kravet på att återvinna fler fraktioner ökar, kan Duo Select-systemet lätt byggas ut till ett Quattro Select-system, med plats för upp till 8 fraktioner på liten yta.

Ett tredje, integrerat hjul underlättar förflyttning av kärlet, vid bland annat tömning.