Behållare för lysrör

Lysrörsbag
Lysrörshållare
Lysrörscontainer

Säker förvaring/transport av uttjänta lysrör

PWS erbjuder två effektiva alternativ för säker förvaring och transport av lysrör. Lysrörsbagen är ett lätthanterligt rör för transport och insamling av lysrör. Bagen finns i två storlekar. Lysrörscontainern är en låda som på ett säkert sätt mellanlagrar uttjänta lysrör. Containern har två öppningsmöjligheter; lock eller lucka på sidan av containern.