Så fungerar UWS

UWS har inkast ovan jord och mellanlagring under jord

Bilden nedan visar UWS-systemet i sin helhet. Enbart inkasthuset är ovan jord. Betongkassunen med behållaren befinner sig båda under jord, utom vid tömning. Här kan stora mängder avfall få plats och komprimeras efterhand under sin egen tyngd. Under jord är temperaturen svalare, vilket minimerar risken för dålig lukt. Inkasten blir en del av utemiljön och kan integreras på ett diskret och smakfullt sätt i bostadsområden. Olika inkast finns för olika fraktioner. Olika typer av golvbeläggning runt inkastet är möjligt med egen beläggning (max 30 mm tjock), fogfri gummimassa eller durkplåt.

 

Stor volym med enkel tömning

UWS-systemet har olika lösningar för tömning av behållaren, beroende på vilken typ av lastbil/kran som skall tömma avfallet – det finns en lösning för alla typer av kranbilar. Tömningen (se bilder nedan) sker helt maskinellt av en enda person med en kranbil. Containern lyfts upp ur kassunen, säkerhetsgolvet går upp i marknivå och föraren tömmer behållaren i sopbilen. Föraren kan dosera tömningen för att minimera risken för buller, vid tömningen.

 

Olika inkast för olika fraktioner

UWS-systemet kan integreras diskret i den miljö där den placeras. Inkasten finns för olika fraktioner och kan erhållas i olika färger samt i Hammarlack, med melerad yta som effektivt döljer damm och pollen.

Under jord finns betongbehållaren och kassunen. Ovan jord finns inkastet.
UWS-systemet töms genom att behållaren lyfts upp ur den nedgrävda betongkassunen.
Ett säkerhetsgolv sluter till och behållaren töms i en lastbil.