Underlätta källsorteringen med tydliga dekaler

För att säkerställa att avfallet sorteras på rätt sätt, är det viktigt att tydligt märka inkasten. PWS har flera olika lösningar för märkning, där kunden har stor valfrihet, som till exempel foliering av frontpanelen, dekaler, skuren text, screentryck och laserskuren panel. Även upphöjda symboler kan appliceras vid inkasten, för att underlätta för synskadade personer. Det kan vara hela serier eller enstaka kärl eller behållare.

Dekaler & Skyltar
Märkning av kärl
Färgval
Clips till kärl
Taktil skrift