4-hjuliga kärl

400 liter
500 liter
660 liter
770 liter
1000 liter
1000 liter split
 
 
 
 

Stabila, ergonomiska och enkla att transportera

PWS avfallskärl är utvecklade för god ergonomi, både för renhållaren och användaren

PWS 4-hjuliga kärl är enkla att transportera med rejäla, greppvänliga handtag och svängbara hjul. Två av hjulen har broms. Vill man flytta de bromsbara hjulen, är det enkelt ordnat. Om man inte vill ha hjulen svängbara kan de utrustas med riktspärr. 

PWS erbjuder olika typer av hjul, för olika använd-ningsområden. PWS har till exempel hjul som är anpassade för extra hög belastning samt hjul som är anpassade för transport i högre hastighet. För käns-liga och ljusa golv finns hjul med vita gummibanor.

För interntransporter av större mängder avfall, på  sjukhus eller industrier, kan flera 4-hjuliga kärl kopp-las samman med PWS tågkopplingsset, som säkert och enkelt skruvas fast vid hjulen på kärlen.

 

Uppgradera med tillbehör

Alla PWS-kärl kan beställas med tillbehör eller enkelt uppgraderas efter leverans. För 4-hjuliga kärl finns Ergolock (lock-i-lock), som begränsar avfallets volym med hjälp av mindre inkast. 

660-literskärlet kan kompletteras med en avdelare, vilket ger plats för två fraktioner i varje kärl.

 

Anpassade materialval

Rätt materialval är viktigt för att kärlen skall hålla för vinterklimat och tömning av fastfruset avfall. PWS har lång erfarenhet av att utveckla kärl och anpassar konstruktion, material och godstjocklek till de höga krav som ställs på kärl i Norden. PWS har därför valt högkvalitativ HDPE-plast, som är testad och godkänd för temperaturer från -40° till +80°C.  

Lockets vikt hindrar det från att blåsa upp och designen gör att regnvatten lätt rinner av.

 

Lätt att tömma

PWS-kärlen är utformande för att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö. Kärlen är svagt koniska, släta och har rundade hörn för att underlätta tömning och rengöring. Lyftkanten är utformad enligt standard för att passa de flesta bak- och sidlastande renhåll-ningsfordon.

>> Broschyr för 2-, 3- och 4-hjuliga kärl (pdf)