Evolution L

Trumma/Inkast

 • Enkeltrumma
 • Dubbeltrumma
 • Rondo med invändiga inkasthål för olika fraktioner

  • Inkasten är dolda bakom trumöppningen, ger ett enhetligt utseende
  • Möjliggör fraktionsanpassade inkast i kombination med möjlighet att låsa inkastet
  • Minimerar inträngning av regn eller objudna gäster

 Lås

 • Mekaniskt lås
 • Elektroniskt lås

 

Offertförfrågan

Evolution XL

En rymlig underjordsbehållare med möjlighet till uppdelning, exempelvis för färgat- och ofärgat glas.

Trumma/Inkast

 • Enkeltrumma
 • Dubbeltrumma
 • Rondo med invändiga inkasthål för olika fraktioner

  • Inkasten är dolda bakom trumöppningen, ger ett enhetligt utseende
  • Möjliggör fraktionsanpassade inkast i kombination med möjlighet att låsa inkastet
  • Minimerar inträngning av regn eller objudna gäster

 Lås

 • Mekaniskt lås
 • Elektroniskt lås

 

Offertförfrågan

Evolution XL Rondo inkast