Taktil skrift

 

PWS tillhandahåller taktil skrift på till exempel skyltar. Detta för att även synskadade ska kunna läsa texten. Taktil skrift är skrift som vi läser genom beröring, med fingertopparna. Braille har länge varit den dominerande taktila skriften.

Offertförfrågan