Så fungerar Quattro Select

Sortering i 8 fraktioner

Kunden sorterar sitt avfall i totalt 8 olika fraktioner i två kärl. De 8 fraktionerna är möjliga genom montering av insatsbehållare och mellanväggar i kärlen. Systemet bygger normalt på två kärl, som kan anpassas efter kundens behov och önskemål. Quattro Select-systemet är ett mycket flexibelt system, som enkelt kan modifieras efterhand som behoven förändras för att kunna ta emot olika fraktioner och olika mängder. Tömningsintervallen varierar mellan var 14:e dag och var 4:e vecka.

Vanliga fraktioner är:

  • metall
  • ofärgat, färgat eller blandat glas
  • pappersförpackningar
  • plastförpackningar
  • tidningar
  • matavfall
  • restavfall
  • småelektronik
  • textil

 

Se VA syds film "Så funkar fyrfackskärl"

Insamling utan manuella lyft med individuell komprimering

Kärlet hämtas vid tomtgränsen med 4-facksbil. Insamlingsfordonen med påbyggda skåp är i dag väldigt driftsäkra och levereras av NTM. Tack vara kärlens tredje hjul är de väldigt lätta att manövrera både vid uppställningsplatsen och vid kärllyften.

Kärlets fyra fraktioner töms i ett och samma arbetsmoment.  En tömningscykel startas med en knapptryckning och skiljer sig inte från tömning i en- eller tvåfacksfordon. Insatsliften lyfter upp insatserna och ställer tillbaka dem automatiskt, något som bara tar obetydligt längre tid. Tömningen sker i en och samma operation. Insatsbehållarna lyfts upp, varefter även kärlet lyfts.

Systemet innebär inga manuella lyft för hämtningspersonalen. 4-facksbilen lyfter hela kärlet och tömmer alla fyra fraktioner i en cykel. Övrig trafik hindras inte eftersom kärlen töms bakom fordonet. Det tar ca 20 sekunder att tömma fyra fraktioner.

Facken i sopbilen har individuell komprimering vilket innebär att man kan t ex välja att komprimera fraktioner som plast- och pappersförpackningar men inte glas. Vid tömning öppnas bakluckorna åt sidorna. Varje fack töms separat. Den totala volymen är 20,7 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 300 hushåll.