Referenser Underjordsbehållare, UWS

Marcus Grahn
Brf Malmöhus 25, Malmö

Från kaos till kontroll med UWS

Vi är en Brf belägen i Malmö, känd som Malmöhus 25. Med 27 huskroppar och 282 hushåll utgör vi en väletablerad del av samhället. Innan vi införde vårt nya sopsorteringssystem hade vi en ineffektiv metod där våra kärl, som inte hade någon sorteringsfunktion, togs ut till vändzonen för tömning av kommunen. Soporna, oavsett typ, slängdes där utan någon form av differentiering. Vid den tiden var jag ordförande för föreningen och arbetade parallellt på Anticimex som fuktutredare och avfuktningstekniker.

Valet att implementera UWS som vår lösning för avfallshantering var inte svårt. Med min erfarenhet från Anticimex stötte jag ofta på problem relaterade till sopsortering och såg de många nackdelarna med traditionella metoder. Att bygga miljöhus var aldrig ett alternativ för oss med tanke på de underhållskrav och problem med råttor som det medförde. UWS framstod som det mest tillförlitliga alternativet med sina robusta produkter och estetiskt tilltalande design.

Införandet av UWS har betydligt förbättrat vår verksamhet och vardag. Vår vaktmästare har nu mer tid till annat och området hålls rent och luktfritt.

Vi uppskattar särskilt den utmärkta servicen från PWS och deras lyhördhet för våra önskemål. Dessutom har användarupplevelsen varit positiv, särskilt med tanke på det effektiva taggfunktionssystemet som fungerar smidigt även under vintertid.

UWS har verkligen påverkat avfallssorteringen och återvinningen i vårt område på ett positivt sätt. Trots den initiala omställningen har de boende varit mycket nöjda med det nya systemet.

Vi kan se tydliga resultat och förbättringar sedan vi började använda UWS. Vår vaktmästare har betydligt mindre arbete med sopstationerna, och råttproblemen har försvunnit helt. Alla i föreningen är mycket nöjda med resultatet.

Samarbetet och kommunikationen med PWS har varit utmärkt. Trots att förändringen var stor för våra boende och föreningen, flöt allt på smidigt tack vare den nära kontakten och det effektiva samarbetet med PWS.

Under implementeringen stötte vi på utmaningar relaterade till markförhållandena och infrastrukturen på vårt område. Dock löstes dessa problem genom nära samarbete med kommunen och genom att anpassa vår infrastruktur efter kraven för UWS-systemet.

Till andra föreningar och fastighetsägare som överväger att använda UWS som sin avfallshanteringslösning skulle vi säga: Kom och besök oss för att se den positiva effekten av systemet med egna ögon. Vi är extremt nöjda och skulle utan tvekan välja samma lösning igen. UWS fungerar utmärkt för oss och frigör tid för våra anställda samtidigt som det ger oss ett rent och välskött område utan störande sopproblematik.

Underjordsbehållare vid Bostadsrättsförening Malmöhus 25

Upplevelsen med UWS: Rent, Snyggt och Bekymmersfritt

 

I rollen som projektledare på SGS Studentbostäder har jag haft förmånen att leda implementeringen av PWS UWS-lösning i ett av våra projekt, beläget vid Mejerigatan 2 i Göteborg.

Vi valde UWS som vår avfallshanteringslösning eftersom vi inte hade plats för inomhuslösningar och behövde utforska utomhusalternativ. Efter att ha övervägt olika alternativ som sophus och molucker fann vi att PWS UWS-lösning var överlägsen. Den var inte bara bäst lämpad för våra behov utan också betydligt billigare än det enda andra alternativet, sopsug. Dessutom innebär en sopsugsanläggning högre framtida förvaltningskostnader.

UWS har klart förbättrat vår verksamhet genom att göra det enklare att hålla rent och snyggt för våra fastighetsansvariga. Det fungerar smidigt, till skillnad från sopsugsanläggningar som, förutom att vara avsevärt dyrare, dessutom kräver dyra serviceavtal och ofta drabbas av stopp.

Vi uppskattar särskilt de stabila gjutna schakten och stadiga stålcontainrarna under mark som gör att systemet är diskret och estetiskt tilltalande. Det är betydligt snyggare än andra alternativ, särskilt jämfört med molucker.

Användarupplevelsen med UWS har varit enkel, bekymmersfri, rent och snyggt.

Samarbetet och kommunikationen med PWS har varit utmärkt. Vår säljare, Mikael Andersson, har varit exemplarisk och tillgänglig för att svara på frågor och följa upp hur det fungerar för oss.

Under implementeringen stötte vi på utmaningar relaterade till bygglov och tömning över trottoar i vårt område. Vi hade också problem med ledningar i marken som inte fanns med på ritningarna. Dessa hinder löstes genom att samarbeta med kommunen och genom anpassningar i vår infrastruktur.

Till andra föreningar och fastighetsägare som överväger att använda UWS som sin avfallshanteringslösning skulle vi säga att vi är väldigt nöjda och att de är välkomna att besöka oss för att se hur det fungerar.

 

Claes Jonasson

Projektledare på SGS Studentbostäder