Bottentömmande behållare

UWS
Minicollector
AWS/SAWS
Finncont Blok2
Finncont Luowia
City Bin
Lill-glas
Tillbehör
 
 

PWS erbjuder flera olika bottentömmande behållare både ovan- och underjord.

Systemen med underjordsbehållare har många fördelar. Bland annat får det plats mycket avfall på liten yta, när avfallet mellanlagras under jord. När avfallet förvaras i den svala miljön i en underjordsbehållare, minskar risken för dålig lukt. I stället för soprum kan man integrera väldesignade inkasthus på ett diskret sätt i utemiljön. Kraven på underhåll minskar och behovet av soppåsar och uppvärmning försvinner, vilket bidrar till en mer fördelaktig ekonomi, jämfört med traditionella soprum. Exempel på underjordsbehållare är UWS och Minicollector.

Ladda ner våra informativa broschyrer

>> Du hittar vår broschyr om UWS här.

>> Hämta broschyren om City Bin här.