Insamling och återvinning av kärl

Organiserat, smidigt och effektivt

PWS tar hand om gamla kärl, oftast i samband med att nya kärl distribueras. Kärlen rengörs och mals ner. Det återvunna granulatet används för att tillverka nya kärl i våra egna fabriker i Tyskland och Frankrike.

PWS började tidigt med sin miljöpolicy och att använda högkvalitativt återvinningsmaterial för tillverkning av kärl. Hittills har vårt moderbolag ESE samlat in och återvunnit över fyra miljoner gamla kärl. Det innebär att vi i dag redan uppfyller målen för de framtida europeiska direktiven om avfall. 

Detta har gjort det möjligt för oss att bli den ledande leverantören på marknaden för organiserade insamlingar av gamla kärl. Vårt utbud av tjänster för att samla in kärl omfattar planering, användarinformation samt genomförandet. Vi erbjuder en effektiv och smidig hantering. Under insamlingen kan vi också använda våra mobila återvinningsenheter som direkt tar hand om gamla kärl och på plats maler ned dem till granulat på ett miljövänligt sätt.

>> Informationsblad om insamling av kärl

Kärl kan återvinnas och återanvändas minst 10 ggr, dvs 100 år