Bio Select för matavfall

Ett system utvecklat för matavfall

Bio Select-systemet är ett kärl som är utvecklat för att hantera matavfall på ett rationellt och väl fungerande sätt. Kärlet minskar effektivt både dålig lukt på sommaren och risken för fastfruset avfall på vintern.

Broschyr

>> Du hittar vår A4-broschyr om avfallskärl här

>> Produktblad om Bio-select

 

Bio Select-kärl
Tillbehör Bio Select