Minicollector

Snyggt och smidigt

Minicollector är ett delvis nedgrävt system. Det betyder att det är ca 40 cm nedgrävt, med alla fördelar det innebär att förvara avfall under jord. En fördel är att jorden håller jämn och sval temperatur, oavsett årstid, vilket minimerar risken för dålig lukt. Minicollector erbjuder ett yteffektivt och ekonomiskt källsorteringssytem, med 30x30 cm inkast. Passar extra bra för förvaring av matavfall.

 

Funktionell för varje miljö

Minicollectors utveckling är baserad på lång erfarenhet av rationell avfallshantering där användarvänlighet, säkerhet, hållbarhet och brandsäkerhet är viktigt, liksom integrationen i den omgivande miljön.

Det finns stora möjligheter att anpassa färgval med hänsyn till befintlig miljö. Minicollector kan utrustas med olika typer av lås, både mekaniska och elektroniska för tagg/bricka för områdets hyresgäster. 

 

Enkelt och långlivat

Installationen är smidig och systemet har en stabil konstruktion. Minicollector har mycket lång livslängd med minimalt underhåll och låga underhållskostnader.

Minicollector inkast