Vision och mål för PWS

PWS vision 

PWS vision är att vara den ledande leverantören inom modern avfallshantering i Norden och att kontinuerligt utveckla effektiva nischprodukter och affärslösningar för de nordiska marknaderna.

 

PWS mål

Vi strävar efter att alltid uppnå bästa kvalité i innovation, leverans och service

  • för en sund och lönsam tillväxt
  • för en attraktiv företagskultur
  • för att skydda resurser och tillverka på ett hållbart sätt

Vi strävar också efter att vara ett attraktivt företag att arbeta för, med en entreprenöriell företagskultur.

 

PWS har en policy för noll avfall

PWS har en policy som säger att vi inte skall ha något avfall vid tillverkningen av våra produkter.

Våra produkter tillverkas av 100% återvinningsbara material. På så vis skyddar vi råmaterialen för nästa generations skull samt jordbruksmark för matproduktion.

 

Jag vill veta mer om hur PWS tar ansvar för miljön