Effektiv avfallshantering med bottentömmande behållare

 

Våra bottentömmande behållare finns i dessa utföranden:

  • AWS (Above ground waste system): Helt ovan mark.
  • SAWS (Semi-above ground waste system): Lite nedgrävd.
  • SUWS (Semi-underground waste system): Stor del nedgrävd.
  • UWS (Underground waste system): Helt under mark.

 

Vår moderna behållare för källsortering har följande fördelar:

 

Lätt att justera efter behov

Vid förändrade behov kan du enkelt göra justeringar, som att lägga till luckor eller lås. Inkasten kan också anpassas för ökad mångsidighet.

 

Säker och hållbar

Tillverkad av stål för att stå emot skadedjur, vara brandtålig och hållbar på lång sikt. Det resulterar i lägre driftskostnader. Den stora volymen ger dessutom färre transporter eftersom den tar upp stora mängder avfall.

 

Flexibilitet i inkasthöjd och volym

Inkasthöjden kan justeras för att göra behållaren handikappsvänlig och för att maximera volymen.

 

Mekaniskt eller elektroniskt lås

Välj mellan mekaniskt eller elektroniskt lås, vilket möjliggör användning av samma tagg som för exempelvis tvättstugan.

 

Anpassningsbar efter dina behov

AWS Flex är flexibel och kan anpassas efter individuella krav. Med möjlighet till inkast på båda sidor maximeras fyllnadsgraden.

 

Skapar en trevligare närmiljö

Genom effektiv avfallshantering bidrar AWS Flex till en renare och trevligare närmiljö.

 

AWS inkast