Distribution av kärl

Effektiva och korrekta leveranser

Idag finns det alltmer effektiva sätt att distribuera kärl, med hjälp av modern IT-teknik. PWS kan organisera och distribuera kärl till abonnenterna. Uppdragsgivaren levererar en fil som innehåller information om abonnenternas adresser samt vilken kärltyp och storlek de valt. 

Med dessa uppgifter som underlag kan PWS kartlägga och planera hela distributionen. Som ett led i kvalitetssäkringen förses varje kärl med en streckkod, som innehåller all information om kärlets destination. PWS kan sen koppla abonnenten till kärlets RFID-tagg samt var kärlet är placerat, denna informationen skickas dagligen till kunden för implementering i deras affärssystem, vilket PWS har lång erfarenhet av att administrera för allt från mindre testområden till stora områden som omfattar flera kommuner.  

Distribution och återvinning kärl