Hållbarhet

Distribution och återvinning kärl

Kärl kan återvinnas och återanvändas minst 10 ggr, dvs 100 år