UN-godkända emballage och behållare för farligt avfall

Trygg transport av farligt avfall eller riskavfall med UN-godkända behållare

PWS är experter på utrustning och hantering av allt slags avfall inom området farligt avfall och erbjuder bland annat lämpliga un-godkända behållare emballage. Kravet på UN-godkänt emballage gäller endast vid transport av farligt gods. PWS har UN-godkända behållare för fast gods eller avfall i storlekarna 10, 21, 29, 42, 140, 240 och 660 liter. 

Vid behov av emballage för mellanlagring, sortering och intern hantering har PWS en mängd andra lämpliga behållare och sorteringsvagnar.

Kärl för farligt avfall
Boxar för farligt avfall