UN-godkända emballage och behållare för farligt avfall

Kärl för farligt avfall
Boxar för farligt avfall

Trygg transport av farligt avfall eller riskavfall med UN-godkända behållare

PWS är experter på utrustning och hantering av allt slags avfall inom området farligt avfall och erbjuder bland annat lämpliga un-godkända behållare emballage. Kravet på UN-godkänt emballage gäller endast vid transport av farligt gods. PWS har UN-godkända behållare för fast gods eller avfall i storlekarna 10, 21, 29, 42, 140, 240 och 660 liter. 

Vid behov av emballage för mellanlagring, sortering och intern hantering har PWS en mängd andra lämpliga behållare och sorteringsvagnar.