Unik tjänst för återvinning av avfallskärl

Bättre för miljön när VI gör allt PÅ PLATS

PWS Återvinningsservice för gamla och trasiga kärl är innovativ och unik. De avfallskärl som inte längre behövs samlas in lokalt och mals ner för återvinning direkt på plats av våra specialutvecklade mobila enheter. Det nedmalda materialet sedan transporteras till vår produktionsanläggning i norra Tyskland. 

Det nedmalda materialet rengörs och torkas vid produktionsanläggningen och omvandlas sedan igen till högkvalitativa råvaror för PWS kvalitetskärl. 

Transporten blir mer volymeffektiv än om man transporterar de skrymmande kärlen. Metoden är också kostnadseffektiv, eftersom transporter och CO2-utsläpp minskar och kostnaderna minimeras.

Fler än fyra miljoner kärl har på detta sätt framgångsrikt återvunnits och kunnat användas i produktionen som material för nya kärl. 

 

FILM

Se våra filmer om återvinning av kärl här