Utrustning för källsortering

Källsorteringsmöbler
Behållare för källsortering
Vagnar och Säckhållare
Säckar
Tillbehör Källsorteringsmöbler

Underlätta er källsortering

Avfallshantering kan vara kostsam och mycket av det avfall som man skulle kunna sortera och återvinna, sorteras som restavfall. Det innebär stora mängder restavfall som måste tas om hand till en onödigt hög kostnad, samtidigt som resurser går till spillo. Miljölagen säger att vi måste minska mängden restavfall och återvinna mer för att minimera belastningen på miljön. En förutsättning är att källsorteringen ordnas för att man ska kunna sortera på ett enkelt och väl fungerande sätt. 

 

PWS erbjuder hållbara lösningar

PWS har tagit fram lösningar och källsorteringsmöbler för effektiv källsortering i mer än trettio år och vi vet att bra utrustning och information skapar motivation. Är det enkelt och bekvämt att sortera avfall, gör man det också! Därför är det viktigt med ett tydligt och enkelt system för källsorteringen, som är ergonomiskt, enkelt att tömma och lättskött. I PWS breda sortiment hittar du genomtänkt utrustning i bra, hållbara och lättskötta material, där kontor, skolor, restauranger och sjukhus är bara några exempel bland de kunder som beställt behållare och utrustning för källsortering från PWS för att kunna sortera sitt avfall smidigare.

 

Broschyrer

>> Du hittar vår broschyr om utrustning för källsortering här (PDF)