Miljöcontainrar

Kostnadseffektiv förvaring

PWS kompakta system för miljöcontainrar är ett kostnadseffektivt sätt att lösa förvaringen av icke brännbara, antändbara, lättantändliga och extremt lättantändliga, vattenförorenande ämnen. Tack vare volymer på upp till 1000 liter finns det plats för förvaring av två till fyra fat samt IBC, beroende på modell. Containern är helt galvaniserad och tillverkad av stabil korrugerad plåt med stabiliserande kantdetaljer. En version med möjlighet att öppna taket kan beställas vid förfrågan.

Generellt är PWS system utrustade med naturlig ventilation. Därför kan både fyllnad och tappning ske i dessa system. Containrarna är förberedda med urtag för truck för att kunna flyttas.

 

>> Broschyr miljöcontainrar (PDF)