Kundanpassade avfallskärl

Alla möjligheter att kundanpassa kärl

PWS har stora möjligheter att möta önskemål och kundanpassa kärl genom bland annat konstruktion, identifiering, färgsättning och märkning. Kontakta oss för mer information. 

Om du har egna idéer och önskemål skall vi göra allt vi kan för att tillmötesgå dessa. Vår utvecklingsavdelning har lång erfarenhet av utveckling av produkter för rationell avfallshantering och har genomfört åtskilliga framgångsrika utvecklingsprojekt i nära samarbete med kunder.

Läs gärna mer om PWS utvecklingsarbete under Utveckling.