KUNDSERVICE


Anneli Lindberg
Entreprenörer i Sverige, Finland
samt inköpsansvarig
Telefon: +46(0)435 369 35
Mail: anneli.lindbergpwsab.se


Anette Nilsson
Återförsäljare samt Kommuner 
i Norra och Södra Sverige
Telefon: +46(0)435 369 33
Mail: nettan.nilssonpwsab.se


Marie Grattan
Kommuner i mellersta Sverige
samt Danmark och Norge
Telefon: +46(0)435 369 46
Mail: marie.grattanpwsab.se


Magdalena Nilsson
Föräldraledig

MARKNAD

Jessica Sandén
Marknadsinformatör
Telefon: +46 (0) 709 775 133
Mail: jessica.sandenpwsab.se

FÖRSÄLJNING


Håkan Vesterlund
Regionchef Sverige
Mobil +46(0)706 27 75 75
Mail hakan.vesterlundpwsab.se


Anna Carin Östlund
Säljare Sydvästra Sverige
Mobil +46(0)721 79 09 11
Mail annacarin.ostlundpwsab.se


Jonas Tellbom
Säljare Sydöstra Sverige
Mobil +46(0)73 944 68 77
Mail jonas.tellbompwsab.se


Erik Österlund
Säljare Stockholmsregionen
Mobil +46(0)70 617 17 00
Mail erik.osterlundpwsab.se


Camilla Fyhr
Säljare Stockholmregionen UWS
Mobil +46(0)70 952 26 69
Mail camilla.fyhrpwsab.se


Mikael Andersson
Säljare Göteborgsregionen UWS
Mobil +46(0)708 92 34 96
Mail mikael.anderssonpwsab.se


Patrik Göransson
Quattro Select
Mobil +46(0)709 49 76 60
Mail patrik.goranssonpwsab.se


Henrik Lysholm
Produktansvarig Public Furnish,
Återförsäljare och UWS
Mobil +46(0)702 60 75 75
Mail henrik.lysholmpwsab.se


Morgan Holm
Säljare Offentliga miljöer och Möbler
Mobil +46(0)721 77 76 80
Mail morgan.holmpwsab.se

PWS SERVICE

VD


Dan Håkansson
VD, PWS Nordic AB
Mobil +46(0)70 692 65 05
Mail dan.hakanssonpwsab.se

EKONOMI & ADMINISTRATION


Annette Nilsson
Controller
Telefon +46(0)435 369 37
Mail annette.nilssonpwsab.se
 


Lena Stjerna
Ekonomiassistent
Telefon +46(0)435 369 41
Mail lena.stjernapwsab.se


Filip Liljekvist
Projektanställd Ekonomiassistent
Mail filip.liljekvistpwsab.se


Malin Persson
Supply chain controller
Mobil +46(0)739 44 68 30
Mail malin.perssonpwsab.se