PWS historia

I framkant redan vid starten 1984

Första kärlet revolutionerade avfallsbranschen

Den 1 juni 1984 kom det första PWS-kärlet ut på marknaden och lanserades i Malmö med stor medial uppmärksamhet. Under två år hade Perstorp Form jobbat, i nära samarbete med Malmö kommun, en sopbilstillverkare och Svenska Renhållningsföreningen, med att utveckla ett nytt revolutionerande avfallssystem. Kärlet var baserat på ett helt nytt koncept och liknade inte något annat varken i Norden eller ute i Europa. Resultatet var en serie funktionella och tåliga avfallskärl i plast, som gjorde papperssäckar överflödiga. PWS-kärlets kvadratiska form gav en bättre viktfördelning och de större hjulen rullade lätt. Tyngre kärl försågs med ett ergonomiskt fotsteg, för att lättare tippas över vid förflyttning. 

  

Från sopor till resurs

När PWS startade var avfall något ingen ville ha. Det som kastades i soptunnan kördes bort och samlades på hög. Idag är avfall en resurs. PWS utvecklar produkter för effektiv avfallshantering. Vi jobbar för att det skall vara lätt och bekvämt att källsortera avfall och ta tillvara mer resurser. Under dessa år har vi varit med och utvecklat produkter som har revolutionerat avfallshanteringen och fört begreppet ”sopor” fram till ”källsorterat och återvinningsbart”, med ett värde att räkna med.

Utvecklingen från sopor till resurs har resulterat i utvecklingen av ett brett produktsortiment, där underjordsystemet UWS och avfallssystemet Quattro Select är två av företagets viktigaste och mest framgångsrika produkter, jämte väldesignade källsorteringsmöbler och papperskorgar. PWS utvecklar kontinuerligt sitt sortiment för att möta marknadens behov, genom egen produktion och genom nära samarbete med kunder.

 

Kunskap och erfarenhet

Efter sin uppmärksammade start har PWS hunnit leverera fler än sex miljoner kärl till olika kommuner runt om i Norden – från sydligaste Sverige till nordligaste Norge. Det har gett företaget stor erfarenhet och kunskap om hur man anpassar produkterna till nordiska förhållanden och det påfrestande klimat, som dessa produkter utsätts för.

Idag är PWS huvudverksamhet koncentrerad till de nordiska länderna; Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island, där vi är tjugofem anställda, huvudsakligen inom försäljning och kundsupport. PWS har levererat mer än sex miljoner kärl i Norden från Sydligaste Sverige till Nordligaste Norge. Det har gett företaget stor kunskap om hur man anpassar produkterna till det påfrestande nordiska klimatet som dessa produkter möter. 

 

ESE sedan 1934

Sedan 1997 ingår PWS i ESE World och har därigenom tillgång till gedigen erfarenhet av mer än 80 års tillverkning, utveckling och försäljning av avfallsbehållare i samtliga europeiska länder. ESEs historia står för utveckling, tradition och varaktig kundlojalitet. System för hantering och insamling av avfall är och förblir ESEs kärnverksamhet. 

1934 etablerade 6 bröder företaget OTTO i Kreuztal i Nordrhein-Westfalen i Tyskland, och började tillverka stålkärl.

OTTO såg tidigt att avfallshantering framför allt var en fråga om att förbättra processens delmoment. Detta ledde till en stor skicklighet i bearbetning som än i dag uttrycks i den bredd av produkter och tjänster som ESE, och PWS, erbjuder.

1950 utvecklade Willi Otto en innovativ lift för avfallskärl och 1964 lanseras de första cirkulära plastkärlen på mellan 35 och 110 liter. 1972 lanserades det klassiska avfallskärlet; ett 2-hjuligt 240-literskärl, den så kallade DIN comb pickup. OTTOs kärl patenterades och DIN comb pickup blev en världsstandard.

Under 1980- och 1990-talen investerade man i formsprutningsmaskiner och utökade produktsortimentet med ett flerfackskärl som kan samla två olika fraktioner i ett och samma kärl. 

I början av 2000-talet introducerades de första underjord- och semiunderjordsysstemen. Ytterligare investeringar fördubblade kapaciteten för tillverkning av 4-hjuliga kärl. 

2011 ändrades namnet från OTTO till ESE World och 2013 gick varumärket Rheinwerk samman med ESE under varumärket ESE.