Utvecklat i Norden för nordiska förhållanden

Konstruerat för att klara sträng vinterkyla

PWS jobbar nära sin marknad och känner väl till effekterna som det nordiska klimatet har på produkter, som till exempel avfallskärl. Vårt klimat utsätter produkterna för stora påfrestningar. Bland annat måste kärlen klara låga temperaturer i kombination med den belastning som de utsätts för vid tömning av fastfruset avfall. PWS har lång erfarenhet av att utveckla produkter för rationell avfallshantering och anpassar konstruktion, material och godstjocklek till de höga krav som ställs i Norden. 

 

Väl valda material

Rätt materialval är viktigt för att produkterna skall hålla för vinterklimat och tömning av fastfruset avfall. Därför väljs materialen till PWS produkter med stor omsorg, baserat på lång erfarenhet och kännedom om det nordiska klimatet och de utmaningar som följer i dess spår.

Bland annat tillverkas alla PWS-kärl av en högkvalitativ och stabil HDPE-plast i en kvalité som är speciellt anpassad för det nordiska klimatet. HDPE-plasten är testad och godkänd för temperaturer från -40° till +80°C. Kärlet har en väl balanserad tyngdpunkt, även när det är lastat. Både hjulaxeln av stål och kärlets konstruktion ger kärlet stabilitet. Lockets vikt hindrar det från att blåsa upp och designen gör att regnvatten lätt rinner av. 

Underjordsystemen är konstruerade av material som är väl dimensionerade för den miljö de placeras i med galvaniserade metalldetaljer. Papperskorgarna för offentlig miljö är utformade för att klara den tuffa utomhusmiljön året om och våra källsorteringsmöbler har tåliga ytor som är lätta att hålla rena. 

Det är i vardagen som produkter från PWS visar sina rätta kvalitéer och varför god formgivning, genomtänkt konstruktion och väl avvägda materialval är avgörande för hållbarheten.

Se våra produkter